Handelsbetingelser

 
   
Her kan du betale med Dankort, VISA og Mastercard og MobilePay.
Alle priser er oplyst i DKK.

Køb af boldtræk og frie bolde (årskort o.lign.)
For at købe boldtræk, logges der ind med brugernummer og password på www.boldkøb.dk via sin private PC/smartphone, og fortager sit boldkøb. Ved første login på boldkontoen, er brugernavnet medlemmets DGU-ID og passwordet er medlemmets fødselsdato.

Ved første login, bliver medlemmet tvunget til at oprette en personlig adgangskode, som både indeholder store bogstaver, små bogstaver og tal eller tegn. Hvis denne adgangskode glemmes, skal medlemmet kontakte Nordic Golf Systems for at få adgangskoden nulstillet.

Der kan maksimalt være boldtræk indestående på medlemmets boldkonto, til en værdi svarende til 3000 kr. 

Gæstekøb af boldtræk og øvrige produkter
For banegæster logges der ikke ind, der trykkes blot på den ønskede klub i "drop-down" menuen for boldkøb.dk, og herefter indtastes de ønskede produkter og handlen gennemføres med betalingskort eller MobilePay.

Alle henvendelser angående køb af boldtræk og spørgsmål relateret til boldkøb.dk, stilles direkte til Nordic golf systems på: info@nordicgolfsystems.com

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på ubenyttede boldtræk, købt via medlemsloginside. Hvis det ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten på ubrugte boldtræk, sendes der en e-mail med oplysninger herom, til info@nordicgolfsystems.com. Oplys heri venligst DGU-nummer og vedhæft købskvittering.

Nordic Golf Systems er ikke forpligtiget til at refundere indestående boldtræk på konto, efter de 14 dages fortrydelsesret er forfaldne. Hvis golfklubben, som den personlig boldkonto er tilknyttet, går konkurs eller afslutter kundeforholdet hos NGS, er NGS ikke forpligtiget til at refundere indestående på medlemmers boldkonto.

Ønskes det at gøre krav på resterende boldtræk, rettes henvendelse til den pågældende golfklub eller konkursboet. 

Handelsbetingelser betaling af boldkøb   
Det påhviler Nordic Golf System tydeligt, at klargøre køberen det aktuelle købsbeløb der vil blive trukket fra betalingskortet, inden køberen (medlemmet) godkender købet. Betalingstransaktionen gennemføres på første bankdag, efter boldtræk-købet.

Hvis du betaler med Mobile Pay trækkes beløbet dog med det samme. Der trækkes aldrig et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Hvis du benytter MobilePay, er du underlagt forretningsbetingelserne for MobilePay, som fremgår af MobilePay-app’en.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion, fremvises en købskvittering på brugergrænsefladen (skærmbilledet), og der fremsendes ligeledes en kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved medlemmets oprettelse som bruger.

Behandling af personoplysninger
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger, så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Kortoplysninger sikres ved betalingsgateway-sitet Epay, som administrerer disse. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Nordic Golf System, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår ved tilmelding, hvilke oplysninger der registreres.

Nordic Golf Systems boldtræks-system kræver at golfklubben, som den aktuelle bruger er medlem af, fungerer som administrator for medlemsinfo, og registrerer og behandler personoplysninger, såsom e-mailadresse, navn, fødselsdato, telefonnummer og DGU-nummer, for at kunne gennemføre kontoadministration af medlemskonto.

Nordic Golf Systems erklærer på tro og love, at disse oplysninger ikke videredistribueres til tredjepart (f.eks. SPAM-sites), gennem Nordic Golf Systems boldtræk-håndteringswebsite. Nordic Golf System kan ikke gøres ansvarlig for videredistribution af oplysninger, der måtte være foretaget/lækket af selve golfklubben, som brugeren (medlemmet) er tilknyttet til, og qua sin daglige funktion som medlemsadministrator, har adgang til.

Sikkerhed
NGS garanterer at dine Dankort/kreditkort informationer er i sikkerhed hos os. Alle transaktioner køres igennem Epay, som garanterer høj sikkerhed og stabilitet. Alle Dankort/kreditkort informationer og personlige oplysninger som navn og adresse sendes krypteret over Internet.

Yderligere informationer om betaling på internettet kan findes på PBS´s hjemmeside: www.betaling.dk.Hvis du opdager uautoriserede hævninger på dit kort skal du gøre følgende: Kontakt dit pengeinstitut eller din kortudsteder og anmeld den uautoriserede hævning.

Hvis dit pengeinstitut eller din kortudsteder fastslår, at den uautoriserede hævning skyldes misbrug af Dankort/kreditkort informationer, som er blevet afsløret mens du handlede hos NGS og pålægger dig en selvrisiko, skal du straks kontakte os.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Nordic Golf Systems fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger er:
 
Nordic Golf Systems ApS                   
Havnegade 76
5000 Odense C
CVR-nr: 38395734
Tlf.: +45 28 86 27 27
E-mail: mc@nordicgolfsystems.com